Adresdekking en datakwaliteit per land

Adresdekking en datakwaliteit

De International Address Checker wordt gevoed door internationale adresdata. Deze zijn afkomstig van diverse bronnen uit het land van herkomst, zoals overheidsinstanties en lokale postautoriteiten. De mate van adresdekking en datakwaliteit is daarom landafhankelijk.

Adresdekking

De mate van adresdekking geeft per land aan over hoeveel procent van het totaal aantal adressen de International Address Checker beschikt. Dit is echter een abstract gegeven en niet doorslaggevend voor het aantal succesvolle adresvalidaties dat de International Address Checker kan uitvoeren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er in een land met een relatief lage adresdekking meer succesvolle validaties worden uitgevoerd dan in een land met een relatief hoge adresdekking. Dit is afhankelijk van diverse factoren, zoals de mate van urbanisatie, de staat van de infrastructuur en de algehele welvarendheid binnen een land. Om hier precies inzicht in te krijgen kunt u contact met ons opnemen.

Datakwaliteit

De datakwaliteit heeft betrekking op de nauwkeurigheid van de data. Dit betekent dat data betrouwbaar moet zijn om er conclusies aan te kunnen verbinden. Wij hanteren hiervoor de volgende vijf criteria die elk met een eigen weegfactor worden meegenomen:

Kwaliteit van de bron

In het ideale geval is de benodigde adresdata beschikbaar via één officiële bron, zoals de overheid of een vergelijkbaar openbaar orgaan. In de praktijk is dit niet altijd het geval, bijvoorbeeld wanneer data van meerdere aanbieders afkomstig is of wanneer de bron geen overheidsinstantie is.

Data ‘parsing’ vereisten

Het kan noodzakelijk zijn om de ruwe data te structureren. Dit realiseren wij middels parsing, normalisering en opschoning. Met parsing vertalen wij gecombineerde elementen naar individuele adreselementen zoals straat, huisnummer en huisnummertoevoeging. Met normalisering en opschoning passen wij een uniforme schrijfwijze toe door bijvoorbeeld verschillende afkortingen eenvormig te maken en spelfouten te herstellen. 

Verrijkingsvereisten

In sommige gevallen moeten ontbrekende gegevens worden verrijkt, zoals het toevoegen van een straatnaam in een individuele rij of het toevoegen van latitude en longitude coördinaten in een gehele adresdataset. 

Datacompleetheidsscore

Deze score geeft het aantal beschikbare adreselementen binnen een dataset weer en de importantie ervan om een optimale bezorging en adresvalidatie te kunnen realiseren.

Zakelijk vs woonadres score

Deze score geeft aan in hoeverre een dataset is voorzien van een indicator die aangeeft of een adres een woonadres en/of zakelijk adres betreft.

Rody Bottelier

Rody Bottelier

Business Development Manager

Wilt u de adresdekking en datakwaliteit van een land weten?

Laat het ons weten via onderstaand formulier of neem direct contact op met Rody.