Eén van de grootste technologische ontwikkelingen is die van artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Luke Liplijn, oprichter van Matrixian Group, vertelt in VJ welke belangrijke rol AI in het vastgoed zal spelen.

Er ontstaan dagelijks succesvolle nieuwe initiatieven in de vastgoedsector, sommige hebben zelfs een disruptieve uitwerking op de gevestigde orde. Al deze innovaties hebben met elkaar gemeen dat ze technologie gedreven zijn en deze technologie op een zo menselijk mogelijke manier proberen in te zetten.

Een van deze technologische ontwikkelingen is artificial intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie. Sommigen durven zelfs te spreken over een nieuw tijdperk dat aanbreekt. Maar hoe zet je dit in voor een duurzame groei van je bedrijf? De toepassingen van AI lijken oneindig, in deze column benoem ik zes ontwikkelingen waarbij kunstmatige intelligentie een belangrijke rol gaat spelen.

1) Het droomhuis voorspellen aan de hand van big data
Een droomhuis bouwen aan de hand van data, dat was de uitdaging die we graag oppakte voor het OSRE WoningDossier, zodat ontwikkelaars meer dan nu vraaggericht kunnen bouwen. Met de data van Matrixian Group, de historische zoekprofielen van het OSRE WoningDossier en het gebruik van Artificial intelligence hebben we geprobeerd te voorspellen hoe iemands droomhuis eruit moet zien. We hebben geprobeerd de vragen te beantwoorden als ‘Hoe wil iemand echt wonen? In welke fase van de wooncarrière bevindt iemand zich? En hoe vertalen we dat naar een droomhuis?’

De enorme hoeveelheden data die gegenereerd worden door Matrixian Group, het WoningDossier, open data van de overheid en social media data maken het mogelijk om om voor iedere woningzoeker gericht de droomhuis voor te stellen van te koop staande woningen. Het gaat hierbij niet alleen om de bouwkundige aspecten en locatiegegevens maar ook om het emotionele element dat gepaard gaat met het vinden van een nieuwe woning.

2) Geautomatiseerde taxaties met woningwaarde modellen – Vriend of vijand?
Een modelmatige woningwaardering is een taxatie aan de hand van woning data zonder dat de woning hoeft te worden bezichtigd. Op basis van deze woninggegevens en analyses kan een accurate waardebepaling worden afgegeven. Op zich niets nieuws. Het bestaat al sinds de jaren 90’ in de Angelsaksische landen en is een aantal jaren geleden overgewaaid naar Nederland.

Wel nieuw is dat door een toenemende groei van vastgoeddata en exponentiële groei van de rekenkracht woningwaardemodellen zo accuraat worden dat het de huidige taxatierapporten kan vervangen. Onlangs zag ik nog een voorbeeld van een geautomatiseerde woningwaarde berekeningen aan de hand van locatiegegevens en geautomatiseerde beeldherkenning van de foto’s afkomstig van de woningadvertentie. De woningwaardemodellen worden steeds accurater.

Ik voorspel dat afhankelijk van wet- en regelgeving binnen nu en 10 jaar 90% van de woningen niet meer gewaardeerd zal worden door een fysiek bezoek van de woning. De taxateur zoals we die nu kennen zal ophouden te bestaan.

3) Leads voor makelaars en kansen voor woningzoekende
De volgende stap in de markt van vastgoedbemiddeling is het bemiddelen in woonruimte van (nog net) niet te koop staande woningen door te voorspellen welke woningen zeer binnenkort te koop komen te staan. In gedeeltes van de US waar de woningmarkt verhit is gebeurd dit al.

Hoe werkt het? Per pandeigenaar zijn ongeveer 250 datapunten bekend, gegevens over de locatie, de woning en registraties van activiteiten op het adres. Aan de hand van deze data wordt voorspeld hoe waarschijnlijk het is dat een woning op korte termijn te koop komt te staan. Nog voordat de woning op de markt komt worden de eigenaren benaderd door één makelaar die de bemiddeling probeert te begeleiden.

Vooral in markten waar het aanbod klein is en de vraag groot is geeft dit een boost aan makelaarskantoren en vergroot dit de doorstroming op de woningmarkt.

4) Chatbots voor klantcontact
Een interessante ontwikkeling binnen de wereld van klantcontact, namelijk de opkomst van chatbots. Dit heeft voor- en nadelen: enerzijds vinden we dat contact met organisaties persoonlijk moet zijn, aan de andere kant ook heel efficiënt. We willen namelijk snel en goed geholpen worden. Meer en meer bedrijven proactieve live chats vanaf hun website, met een pop-up waarin ze aanbieden om je ergens mee te helpen. Deze chatbots worden slimmer en persoonlijker door het gebruik van Artificial Intelligence.

Een voorbeeld: Er moet een reparatie uitgevoerd worden in een pand, de huurder zou vandaag de monteur ontvangen, maar de monteurs stonden voor een gesloten deur. Later gaat de huurder naar de website van de beheerder op zoek naar informatie, dan is de kans groot dat hij een vraag wil stellen over de reparatie. In plaats van de vraag af te wachten, kun je als bedrijf zelf een dialoog starten. Het proactief gebruik maken van een context, zodat vragen niet gesteld hoeven worden is de toekomst. Als er wel vragen gesteld worden, dan kan de eerstelijns afdeling bevolkt worden door chatbots en de meer complexere vragen kunnen worden afgehandeld door medewerkers.

5) Internet of Things (Iot) voor gebouwbeheer
Er lijkt geen technologische ontwikkeling te zijn waar gebouweigenaren en -beheerders zo naar uitkijken als naar het ‘Internet of Things’ (IoT). Analisten van McKinsey voorspellen zelfs dat er in 2025 naar schatting 1 biljoen apparaten met het internet zijn verbonden.

Door middel van objecten met daarin sensoren die zijn verbonden met het internet wordt het mogelijk om te handelen op basis van real-time data en dat biedt kansen. Waaronder het voorspellen van onderhoud aan technische installaties, het voorspellen van langdurige leegstand maar ook het traceren van bewegingen van gebruikers van een kantoor of winkelruimte en hoe deze ruimtes efficiënter gebruikt kunnen worden door ze bijvoorbeeld anders in te richten.

6) Beeldherkenning van vastgoedobjecten
Een vorm van artificial Intelligence is accurate beeldherkenning, deze technologie wordt betaalbaarder en van hogere kwaliteit. De toepassingen voor beeldherkenning zijn oneindig. Zo is het mogelijk om verbouwingen, zonnepanelen of asbest op daken te detecteren aan de hand van satellietfoto’s. Dit levert nieuwe informatie op die waardevol kan zijn voor o.a. taxateurs, verzekeraars, overheden en energiebedrijven.

Een andere toepassing van artificial intelligence is het real-time herkennen van vastgoedobject aan de hand van een foto. Mensen die een foto maken van een vastgoedobject krijgen automatisch alle informatie te zien van die woning. Zoals (historische) vraagprijzen, geschatte waarde, aantal slaapkamers, bouwkundige gegevens, of de woning wel of geen mogelijkheid tot parkeren heeft en locatiegegevens. Dit helpt woningzoekende en vastgoedprofessionals sneller over de juiste informatie te beschikken van ieder vastgoedobject in Nederland.

En dan de praktijk
Als u vindt dat bovengenoemde ontwikkelingen een te hoog science fiction gehalte hebben of je laten denken dat deze ontwikkelingen eerder vijandig zijn dan welkom, geen nood. Ik zie de intreding van artificial intelligence niet als een disruptieve bedreiging van bestaande businessmodellen. Het zijn juist nieuwe tools die beschikbaar komen om kosten te drukken, nieuwe kansen te pakken en om je organisatie, processen en diensten te innoveren waarbij de menselijke maat prevaleert.