Een interview met Luke Liplijn over de lancering van de Desktoptaxatie

Het Amsterdamse data- en AI-bedrijf in de vastgoedsector levert al langer uitgebreide en nauwkeurige vastgoeddataservices aan bedrijven en professionals in Nederland en daarbuiten. Met de introductie van de Desktoptaxatie breidt Matrixian het werkgebied uit naar de particuliere woningmarkt. Luke Liplijn is de oprichter en CEO van Matrixian Group. Hij is het bedrijf zeven jaar geleden gestart.

Als bouwkundige was Liplijn altijd al geïnteresseerd in de (technische) kenmerken van een gebouw. Maar hij wilde steeds meer weten en inmiddels staat heel Nederland in 3D bij Matrixian in de systemen. In die vastgoeddatabase is elke woning in Nederland voorzien van ruim 600 kenmerken, verzameld uit verschillende bronnen. Door deze grote hoeveelheid woningdata te combineren met kunstmatige intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) kan de Homematrix Desktoptaxatie binnen enkele seconden volledig geautomatiseerd de waarde van een woning bepalen. Een lokale taxateur valideert deze modelwaarde en selecteert vervolgens de best passende referentiewoningen. Hierna ontvangt de consument het volledige taxatierapport per e-mail, eventueel in de huisstijl van het advieskantoor. Daarin staat niet alleen de marktwaarde, maar ook een kadastrale kaart, bouwtechnische gegevens, het eigendomsbericht en informatie over het energielabel. Het hele proces van aanvraag tot volledig taxatierapport duurt maximaal vier uur.

Het door Matrixian ontwikkelde Automated Valuation Model (AVM) vormt de basis van de waardebepalingen. Dit model kan voor 42 landen de marktwaarde van woningen berekenen ter ondersteuning van taxatie- en hypotheekverstrekkingsprocessen. De hiervoor gebruikte data gaan terug tot 1995. Voor de Homematrix Desktoptaxatie is Matrixian een samenwerking aangegaan met een landelijk netwerk van taxateurs. Verschillende geldverstrekkers hebben interesse getoond en met twee partijen wordt al getest. De eerste geldverstrekker zal naar verwachting deze maand de nieuwe Desktoptaxatiedienst van het datatechnologiebedrijf Matrixian accepteren. Behalve de desktoptaxatie biedt Homematrix ook de diensten Woningwaarderapport en WOZ-rapport aan.

Luke Liplijn: De populariteit van de desktoptaxatie zal snel toenemen

Klimaatrisico’s in kaart gebracht 

‘Dat we een data- en AI-gedreven bedrijf zijn met veel kennis over de vastgoedsector en diens doelgroepen en partners, met name op het vlak van waardering van vastgoed. Denk daarbij aan online taxatie en desktoptaxatie. Op dit moment hebben we elke centimeter aan Nederlands vastgoed in onze database. Denk op 2D niveau aan info over buurtvoorzieningen, alle geplaatste woningadvertenties en alle kadastrale transacties sinds 1995. Denk op 3D niveau aan hoe alles er uit ziet. Onze database is gekoppeld aan voorspellingsmodellen, voor taxaties en tal van andere datagedreven beslissingen, zoals bij mogelijke projectontwikkeling.’

De Limburgse overstroming in 2021, de reeks zware tot zeer zware stormen die de afgelopen jaren over ons land raasden én de toegenomen kans op zware regenval, hebben duidelijk gemaakt dat het uitmaakt waar en hoe je woont. Hiervoor heeft Matrixian voor iedere Nederlandse woning de klimaatrisico’s in kaart gebracht en onderverdeeld in omgevingsrisico’s en pandrisico’s. Deze informatie is volgens het bedrijf cruciaal voor de woningwaardeberekening. De Desktoptaxatie van Matrixian wordt in de toekomst verder uitgebreid met advies over verduurzamings- of waardeverhogende woninginvesteringen.

Meer keuze is goed 

In Nederland kennen we al langer de Calcasa Desktop Taxatie. Die werd in 2021 geïntroduceerd als reactie op de Europese Leidraad die voorschrijft dat alleen een modelmatige taxatie onder de 90% van de schuld-marktwaardeverhouding niet meer is toegestaan voor het verstrekken van een hypotheek. De modelmatige waarde moet volgens de EU Leidraad ook worden beoordeeld door een expert. Liplijn denkt dat het goed is dat er meer keuze komt.
“De lokaal georiënteerde taxateurs waarmee wij samenwerken zijn compliant aan de NVRT-regels en hebben zelf het stuur in handen waar het aankomt op het onderbouwen van de digitale waardevaststelling.” De Homematrix Desktoptaxatie levert ook meer achtergrondinformatie, waaronder standaard het eigendomsbericht. Door bijlages toe te voegen die normaliter ook bij een fysiek taxatierapport zitten, komt de Homematrix Desktoptaxatie het dichtst bij de fysieke taxatie. Daarnaast onderscheiden wij ons later dit jaar ook met de eerdergenoemde duurzaamheidsparagraaf”, aldus Liplijn.

Link met makelaars 

Het datatechnologiebedrijf AvixNL levert de geautomatiseerde woningwaardes. Eind vorig jaar kocht Matrixian Group het aandelenbelang (49%) van branchevereniging VBO Makelaar en het aandelenbelang (2%) van Hans Mersmann, programmadirecteur aan de Erasmus Universiteit, in deze joint venture. Daarmee werd het de enige aandeelhouder en bestuurder. AvixNL beschikt over een database met meer dan 10 miljoen datapunten van woningen
die worden gebruikt voor het modelmatig waarderen van vastgoed en online-woningtaxaties. Liplijn: “Die overname markeerde een belangrijke stap in onze ambitie om elk vastgoedobject in Nederland te kunnen digitaliseren en alle systemen en databronnen aan elkaar te koppelen. Zo worden onze klanten maximaal geholpen bij het vinden, waarderen en analyseren van vastgoed.” Hans Mersmann blijft ook voor Matrixian Group zijn kennis over de hypotheekmarkt inzetten om de techniek achter modelmatig waarderen verder door te ontwikkelen. Ook de modelwaarden van Matrixian worden periodiek getest door de Erasmus Universiteit.

Desktoptvariant wint terrein 

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) stelt strenge eisen aan de desktoptaxatie. Evenals bij de fysieke taxatie, moet de Register-Taxateur ook bij de desktopvariant zelf tot de waarde komen. Bovendien moet hij de manier waarop hij tot die waarde is gekomen inzichtelijk, navolgbaar en reproduceerbaar vastleggen in zijn taxatiedossier. Dat duidt NRVT ook wel aan als de zelfwerkzaamheid van de RegisterTaxateur. Liplijn benadrukt dat voor de Matrixians Desktoptaxatie de regels van de Europese Bankautoriteit (EBA) en het NRVT gerespecteerd en nageleefd worden. “De kwaliteit van onze woningdata is echt heel hoog en de resultaten uit ons Desktoptaxatie proces zijn controleerbaar, navolgbaar én ISAE3402 type ll geaudit. De lokale taxateur heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf referentietransacties te selecteren, toelichting toe te voegen en de taxatie te ondertekenen. Op cruciale auditpunten in de automatische waardebepaling heeft de taxateur als professional altijd de mogelijkheid om bij te sturen.”

Dit nieuwe ‘Uber-model’ baant volgens Liplijn de weg voor een verdere opmars van de desktoptaxatie. Liplijn: “De desktoptaxatie is geschikt voor reguliere woningen. Voor hypotheekaanvragen van nieuwbouwwoningen, unieke boerderijtjes in de polder of woningen met een waarde van meer dan een miljoen euro is nog steeds een taxatie met een fysieke pandopname nodig. Het aantal woningen in deze categorie bedraagt echter niet meer dan 20% van alle woningverkopen. De desktoptaxatie kan dus in 80% van de hypotheekaanvragen worden toegepast.” Liplijn voorspelt dan ook dat de populariteit van de desktoptaxatie snel zal toenemen en dat deze in de nabije toekomst ook zal worden ingezet bij financieringen van meer dan 90% van de aankoopprijs. Ook denkt hij dat de fysieke pandinspectie op termijn vervangen gaat worden door bouwkundige keuringen en dat de duurzaamheidsparagraaf fors uitgebreid gaat worden. 

“De desktoptaxatie is nog een nieuwigheid die verschillend wordt ontvangen door de huidige
marktspelers. Of het nu gaat om belangenbehartigers van banken, makelaars, taxateurs of consumenten, iedereen heeft een uitgesproken mening over deze ontwikkeling, vaak vanuit zijn eigen achtergrond en belangen. Net als bij elke disruptieve ontwikkeling zal de markt een nieuw evenwicht moeten vinden”, aldus Liplijn. “De desktoptaxatie draagt positief bij aan de versnelling van de hypotheekaanvraag en die bijdrage wordt alleen maar groter.”