Data-oplossingen voor de vastgoedmarkt

Interview met Hans van der Ploeg over data-oplossingen voor de vastgoedmarkt

Brancheorganisatie VBO behartigd de belangen van ruim 1.100 Nederlandse makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met innovatieve en praktische concepten stelt de vereniging haar leden in staat om vanuit hun eigen kracht een duurzame relatie met opdrachtgevers op te bouwen. Dat innovatieve karakter komt goed tot zijn recht in de samenwerking met ons als datatechnologiebedrijf, die tot mooie data-oplossingen voor de leden van VBO heeft geleid. Want ook in makelaarsland speelt data al jaren een onmisbare rol. We gaan hierover in gesprek met Hans van der Ploeg, Directeur VBO.

Hans van der Ploeg

Hans van der Ploeg

Directeur VBO

Uitdaging

Als we Hans vragen waarom VBO met ons is gaan samenwerken legt hij uit dat ze op zoek waren naar data en expertise. “Als brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs verzamelen we veel data over objecten en het bezoekersgedrag op onze website. Die data wilde we gebruiken om er producten mee te ontwikkelen waar onze leden profijt van hebben. Maar omdat onze primaire taak belangenbehartiging en voorlichting is, miste we een hoop expertise op het gebied van data en technologie. Wij beschikken over veel ruwe data, maar daar heb je alleen iets aan als je er technische rekenkracht op loslaat. Je hebt hiervoor wiskundigen en econometristen nodig, die hebben wij niet. Door de samenwerking met Matrixian Group konden we onze data gebruiken en waren we in staat om een product te bouwen waarmee onze achterban modelwaardes kan toekennen aan zo’n beetje elk woonobject in Nederland. Die modelwaardes hebben een hoog betrouwbaarheidspercentage. Heel nuttig dus.”

We vragen Hans wat een modelwaarde is. Hij legt het uit aan de hand van een mooi voorbeeld. “Stel, jij woont op postcode 1234 AB, huisnummer 1. Dan kan ik je direct vertellen wat je huis waard is. Vrij nauwkeurig zelfs. Die waardebepaling op afstand, op basis van data en woningkenmerken, noemen we een modelwaarde. Het blijft wel een hulpmiddel natuurlijk, want ik vind nog steeds dat de taxateur de enige is die de échte waarde kan bepalen. Maar met dit systeem kan hij zijn werk nog beter doen.”

Aanpak

Als we Hans vragen naar de aanpak van Matrixian Group reageert hij enthousiast. “Jullie snappen mij. Ik ben al vanaf mijn zeventiende ondernemer en stel snelheid en dynamiek op prijs. Jullie denken daar net zo over. Bovendien zijn jullie in staat om ‘out of the box’ te denken. Met die eigenschappen realiseer je sneller resultaat dan wanneer je eerst door zes wetenschappelijke rapporten moet ploegen. Daarnaast bedienen jullie ook klanten in aanverwante branches, zoals de energiesector. Die hebben natuurlijk ook veel data in huis waar wij iets mee kunnen, en omgekeerd. Heel interessant dus om te kijken welke data combineerbaar is, zodat we samen producten kunnen maken waar iedereen blij van wordt. Ik denk dat deze tijd draait om delen en gunnen. Je kunt hekken om je eigen data zetten, maar daarmee blokkeer je vooruitgang.”

Resultaat

“Tien jaar geleden was data nog een ondergeschoven kind in onze organisatie. We verzamelden wel gegevens, maar ongestructureerd. Het was zo’n bende dat we alles hebben weggegooid en met Matrixian Group serieus opnieuw zijn begonnen. Dat is ook meteen de grootste winst van de afgelopen jaren. Wij zijn gaan inzien hoeveel waarde data vertegenwoordigt en wat je er allemaal mee kunt. Zeker als je het verrijkt. Ik vind dat een geweldige uitkomst die is voortgekomen uit de samenwerking.” 

Daarnaast vertelt Hans dat er door de samenwerking verschillende producten zijn ontstaan. “Data- en kennisdeling levert allerlei alternatieve producten op. Naast de modelwaardes hebben we bijvoorbeeld ook een prachtig toetssysteem ontwikkeld voor WOZ-waardes, waarmee onze leden hun klanten via een simpel testje kunnen adviseren of het zin heeft om bezwaar te maken tegen een WOZ-aanslag. Stuur je eerst een taxateur op pad om een rapport te laten schrijven, dan ben je zo een paar honderd euro kwijt, zonder dat je weet of het ook maar een cent gaat opleveren. Met een WOZ-waarde toetsing, op basis van een modelwaarde, kunnen onze leden vooraf je kansen inschatten. Dat zijn ontwikkelingen waar consumenten écht iets aan hebben, en onze leden dus ook.”

We vragen Hans naar de kosten. “Ja, zo’n samenwerking kost geld. Maar noem mij maar eens iets nuttigs dat gratis is. Je moet kijken naar wat het je oplevert. We hebben gezamenlijk onze data verrijkt, verscherpt en verbeterd om er vervolgens mooie producten mee te bouwen, waar onze achterban veel aan heeft. Een investering is het zeker, maar overall vind ik het een groot succes.”

“Samen met Matrixian Group hebben we een prachtig toetssysteem ontwikkeld waar consumenten écht iets aan hebben, en onze leden dus ook.”

Hans van der Ploeg

Directeur VBO

Gerelateerde producten

Avix Woningwaarde rapport

Avix Woningwaarde rapport

Avix Lead Tool

Avix Lead Tool