De op handen zijnde invoering van het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) houdt de gemoederen enorm bezig. Op 27 februari 2023 is de wet betaalbare huur in internetconsultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet op het reguleren van het middenhuursegment en het dwingend maken van het WWS. De invoering van het nieuwe WWS is voorzien in 2024 en gaat gelden voor alle woningen tot en met 186 punten. 

Naast het optrekken van de puntengrens naar 186 punten, wordt het WWS ook gemoderniseerd. De waardering van het energielabel wordt aangepast om verduurzaming van huurwoningen verder te stimuleren, de waardering van buitenruimte wordt verfijnd en de WOZ-waarde gaat in het middenhuursegment meer meetellen voor de huurprijs.

Alle wijzigingen hebben zowel invloed op het puntenaantal van huurwoningen die in de huidige situatie geliberaliseerd zijn als huurwoningen die in de huidige situatie gereguleerd zijn. Om inzicht te geven in het effect van de wijzigingen per huurwoning heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een tool ontwikkeld. Met deze tool kan het verwachte nieuwe WWS puntenaantal berekend worden.

De WWS tool is echter ontwikkeld voor het berekenen van de impact op de WWS punten voor één woning en leent zich niet voor het doorrekenen van portefeuilles huurwoningen. Voor (grootschalige) beleggers is het hierdoor lastig om snel en makkelijk inzicht te krijgen in de impact van de op handen zijnde wijzigingen.

Bij Matrixian zijn wij gespecialiseerd in het verwerken van grootschalige woningmarktdata en  kunnen wij deze beleggers ondersteunen bij het geautomatiseerd doorrekenen van de impact van de wijzigingen op de huurwoningportefeuille. Daarnaast kunnen wij met onze geavanceerde machine learning modellen ook ondersteunen bij onder andere het bepalen van de leegwaarden, huurwaarden, WOZ-waarden en de waardeontwikkeling monitoren. 


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Gerelateerde producten

Objectinformatie Tool

Objectinformatie Tool

Automated Valuation Model (AVM)

Automated Valuation Model (AVM)

Vastgoeddata

Vastgoeddata