In een tijd waar mobiele apparaten steeds krachtiger worden en uitgerust zijn met de nieuwste technologieën, rijst de vraag niet óf maar wanneer we onze woningen volledig kunnen waarderen met onze smartphone. Momenteel zijn geautomatiseerde taxatiemodellen gebaseerd op registratiedata uit openbare bronnen, waarbij informatie over prijs, locatie en bouwkundige details worden meegenomen. Echter, ontbreekt het nog aan gedetailleerde data over de binnenkant van de woning, zoals de architectuur, onderhoudsstatus en de indeling van de woning.

Met de opkomst van de nieuwste smartphones, uitgerust met Lidar-technologie, wordt een veelbelovende stap gezet richting meer nauwkeurige vastgoedwaardering. Lidar, een soort infraroodscanner, heeft het vermogen om diepte waar te nemen en de omgeving om te zetten naar een gedetailleerd 3D-model. Het potentieel van deze technologie is enorm, vooral wanneer deze data wordt geïntegreerd in Machine Learning modellen en gecombineerd met locatiegegevens.

 

De revolutie van Lidar in vastgoedwaardering

Het is niet langer een kwestie van speculatie of we deze technologie zullen gebruiken, maar eerder wanneer we de vruchten ervan plukken. Lidar heeft het potentieel om de vastgoedwaardering te transformeren door gedetailleerde informatie te verschaffen over de architectuur, indeling en onderhoudsstatus van een woning. Hierdoor kunnen geautomatiseerde taxatiemodellen veel nauwkeuriger worden, zelfs in gebieden waar de homogeniteit van woningen momenteel een uitdaging vormt.

De sleutelrol van Lidar in Machine Learning

Het integreren van Lidar-data in Machine Learning modellen opent de deur naar een nieuwe benadering van vastgoedwaardering. Door de diepgaande informatie over de binnenkant van een woning te combineren met locatiegegevens kunnen deze modellen een indicatie van de woningwaarde geven die verder gaat dan de huidige mogelijkheden. Het is een veelbelovende ontwikkeling die de vastgoedsector op zijn kop zal zetten.

Emotie versus technologie: De menselijke factor blijft belangrijk

Terwijl technologie zoals Lidar de nauwkeurigheid van vastgoedwaardering kan verbeteren blijft de menselijke factor van essentieel belang. Het advies “Word niet verliefd op een te koop staande woning” blijft relevant, aangezien emotie en persoonlijke voorkeuren niet volledig te vatten zijn in technologie. Professionals in de vastgoedsector zullen altijd een cruciale rol spelen en hun expertise wordt nog waardevoller in combinatie met geavanceerde technologische hulpmiddelen.

Conlusie: Lidar en de toekomst van vastgoedwaardering

De vastgoedsector evolueert en met de opkomst van Lidar zijn we getuige van een veelbelovende stap richting geavanceerdere vastgoedwaardering. Met gedetailleerde 3D-modellen en de kracht van Machine Learning wordt de nauwkeurigheid aanzienlijk verhoogd. Deze vooruitgang belooft een toekomst waarin modelmatige vastgoedwaardering niet langer beperkt is tot de buitenkant van een woning, maar ook in staat is de binnenkant accuraat in kaart te brengen. Dit opent de deur naar een nieuw tijdperk van efficiëntie en diepgang in de beoordeling van onroerend goed.