De immense hoeveelheid beschikbare vastgoeddata zorgt ervoor dat modelmatig waarderen, ofwel woningwaardes voorspellen aan de hand van big data en algoritmes, steeds slimmer en populairder wordt. Vastgoedprofessionals doen er hun voordeel mee omdat het tijd en geld bespaart. Daarnaast neemt de accuratesse toe omdat factoren en verbanden die met het blote oog niet waar te nemen zijn wél worden opgemerkt door geavanceerde systemen en daardoor worden meegenomen in de waardering van een object.

Internationaal woningwaardemodel

Als specialist op het gebied van modelmatig waarderen hebben wij een internationaal Automated Valuation Model ontwikkeld. Het betreft een wiskundig model dat op basis van big data en algoritmes de waarde van één of meerdere vastgoedobjecten berekent. En dat voor ruim 40 landen! Vastgoedprofessionals kunnen hierdoor wereldwijd individuele woningen of complete vastgoedportefeuilles waarderen, waarbij het aantal handelingen afneemt en de betrouwbaarheid toeneemt.

Voor de bepaling van een woningwaarde maken we gebruik van Machine Learning (ML) technologie in combinatie met een grote hoeveelheid internationale vastgoed-, adres- en locatiedata. De data die hiervoor gebruikt worden gaan terug tot 1995 en zeggen iets over het te waarderen object (zoals de prijsontwikkeling, het bouwjaar, oppervlakte, energielabel en woningtype), de locatiekenmerken, marktontwikkelingen en historische transactieprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

Met het woningwaardemodel worden vastgoedprofessionals ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de winstgevendheid van investeringen bepalen, taxatierapporten valideren en/of onderpand waarderen zonder dat hiervoor een fysieke taxatie nodig is. Dat scheelt kosten en tijd, waar inmiddels menig vastgoedprofessional zijn voordeel mee doet.

 

Complexiteit en betrouwbaarheid

De complexiteit zit hem in de representativiteit van de cijfers en training van het model. Zo heeft onze opgebouwde kennis een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en optimalisatie van het model. Het heeft ertoe geleid dat we factoren die niet behoren tot ‘normale’ verkoopomstandigheden kunnen identificeren om vervolgens uit het model te filteren. Denk hierbij aan familietransacties, executieverkopen of andere uitschieters die de representativiteit van een woningwaarde beïnvloeden.

Het model wordt continu van actuele en betrouwbare gegevens voorzien. Dit realiseren we door ons model maandelijks te ‘hertrainen’ met de nieuwste vastgoeddata. Het ISAE3402 Type II certificaat is een bevestiging van de robuustheid van dit proces en de betrouwbaarheid van de woningwaardes die hieruit voortkomen. Daarnaast laten we ons internationale woningwaardemodel jaarlijks toetsen door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) om de kwaliteit op het hoogste niveau te waarborgen.

 

Internationale dekking

Het fundament onder de ontwikkeling van het internationale woningwaardemodel ligt in het kunnen begrijpen, verwerken en combineren van grote hoeveelheden data. Data met één gemene deler; Locatie! En dat zit in ons DNA.

Ieder land beschikt over unieke adres-, woning- en locatiekenmerken en dit bemoeilijkt de ontwikkeling van een efficiënt en effectief werkend internationaal waarderingsmodel. Toch is dit gelukt en hebben we het voor elkaar gekregen om een model te ontwikkelen dat in de basis “borderless” werkt waardoor er geen limieten (lees grenzen) zijn om in te zoomen op eigenschappen en patronen per locatie. De kracht van het model zit hem in zijn intensieve training, waarbij de data in alle 40+ landen is gecategoriseerd naar hexagonnen. Waardoor het in staat is om deze verschillende gegevens te begrijpen en om te zetten naar een actuele woningwaarde.

Het internationale woningwaardemodel is disruptief aan de traditionele taxatiemarkt. Daar waar de markt voor bepaalde financieringsvraagstukken binnen het vastgoed/ wonen-domein werd gekenmerkt door zeer hoge bedragen en lange doorlooptijden is dat nu verleden tijd. In een markt waar snel handelen een must is ligt de oplossing in een betrouwbare geautomatiseerde woningwaardering voor een fractie van de kosten en doorlooptijd.

 

Wilt u meer weten over ons internationale woningwaardemodel? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde producten

Automated Valuation Model (AVM)

Automated Valuation Model (AVM)

Vastgoeddata

Vastgoeddata