Zonnepanelen op woningen; er is al veel onderzoek gedaan naar de terugverdienmodellen als de gehele levensduur gebruik wordt gemaakt van de zonnepanelen. Maar wat als de bewoner eerder verhuist? Zijn zonnepanelen juist een prachtig verkooppunt of brengt de investering bij woningverkoop niets op?

Om te bepalen wat de daadwerkelijk meeropbrengst is van zonnepanelen bij woningverkoop zijn voor dit onderzoek de data van 23.943 woningverkopen onderzocht. De vastgoeddata is beschikbaar gesteld door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) en Matrixian Group in het onderzoek zijn in de periode 2012 tot 2015 de verkoopprijzen van 2.351 woningen met zonnepanelen vergeleken met de verkoopprijzen van 21.592 woningen zonder zonnepanelen. De toegepaste methode is het hedonisch regressie model. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma Stata. Er zijn 11 factoren in het model opgenomen zoals type woning, woonoppervlakte, locatie, onderhoudsstaat, etc. Het model heeft een r2-adjusted van 82,74%.

Voor zonnepanelen is een significant prijseffect gevonden van 2,56% op de woningwaarde. Het prijseffect komt neer op een gemiddelde premie van € 7.456 voor een gemiddelde installatie van 3.888 Wp. De kosten voor aanleg van een installatie van deze omvang bedraagt € 6.998. Er zijn geen significante regionale verschillen gevonden en geen verschillen tussen rijtjes-, tweekap-, vrijstaande- en hoek-woningen, eveneens zijn er geen significante verschillen gevonden tussen nieuwbouw- en bestaande woningen. Er is ook geen significant patroon gevonden in de prijsontwikkeling over de periode 2012-2015. De onderzoeksresultaten laten zien dat zonnepanelen hun volledige waarde behouden bij woningverkoop. Dit onderzoek kan taxateurs en banken helpen om zonnepanelen beter te taxeren. Verkopers van zonnepanelen kunnen consumenten aan de hand van daadwerkelijke transacties laten zien dat hun investering haar waarde behoudt.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het onderzoek van  dhr. J.(Joost) Möller MRE – TIAS, Matrixian Group heeft bijgedragen aan dit onderzoek door de terbeschikkingstelling van specifieke woningkenmerken.