Image recognition is een snel groeiende methode binnen de data science. Bij deze techniek ligt de focus op een speciaal soort type data, namelijk foto’s. Met image recognition leer je een algoritme afbeeldingen herkennen. Dit doe je door heel veel afbeeldingen met de juiste betekenis aan te bieden. Zodoende wordt het voor het algoritme steeds eenvoudiger om de juiste betekenis aan bepaalde afbeelding te koppelen.

In Amerika experimenteert het grote real estate platform Zillow al met de mogelijkheden om huisprijzen te bepalen door middel van deze technologie. Dit algoritme is dus al in staat om bepaalde eigenschappen van een huis te herkennen die de huisprijs mogelijk beïnvloeden.

Een opkomende niche binnen de image recognition is het automatisch analyseren van satellietdata. Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijven actief die op deze manier asbestverdachte daken opsporen of (illegale) verbouwingen aan huizen kunnen detecteren.

Ook tijdens het Green Amsterdam Project hebben wij uitvoerig gekeken naar hoe wij Image recognition konden inzetten voor het verduurzamen van de stad. Tijdens het vooronderzoek kwam al snel naar voren dat data over grondgebruik vaak onvolledig, inaccuraat of gedateerd is. Zodoende dat we een experimentele methode hebben opgezet waarmee we door middel van image recognition satellietbeelden hebben geanalyseerd. Het doel was om deze techniek te gebruiken om inzage te krijgen in het huidige groen van Amsterdam. Daarnaast is deze techniek ook geschikt om nieuwe plekken te vinden die geschikt kunnen zijn voor verdere vergroening zoals platte daken en braakliggende terreinen. Een bijkomend voordeel is dat Image recognition volledig geautomatiseerd kan worden en op grote schaal toegepast kan worden.

Enkele toepassingen waar image recognition voor gebruikt wordt:

  • Asset management (monitoring)
  • Smart farming
  • Visual search
  • Asbest detectie
  • Marketing Intelligence
  • Risk Intelligence
  • Woningwaarderingen
  • Zonnepanelen detectie en optimalisatie
  • City planning
  • Objectherkenning

Image recognition geeft veel voordelen en is breed inzetbaar, de algoritmes worden slimmer en de kosten voor de inzetbaarheid nemen af, de komende maanden komen we met nieuwe voorbeelden waarbij we image recognition hebben ingezet bij Matrixian Group.