Sinds 2015 zijn woningeigenaren verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning het energielabel te vermelden. Kopers en nieuwe huurders krijgen hierdoor beter inzicht in de energiezuinigheid van een huis en een indicatie van de energierekening. We vroegen ons af in hoeverre dit van invloed is op de marktwaarde en doken in de data om dit uit te zoeken.

 

Energielabel

Met de invoering van het energielabel wordt aangegeven hoe energiezuinig een woning is. De minst zuinige woningen krijgen het label G en de zuinigste het label A++++. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met duurzaamheidskenmerken als isolatie van de woning, dubbel glas of zonnepanelen. De Europese Unie heeft het uniforme energielabelsysteem geïntroduceerd als onderdeel van haar doelstelling om de woningvoorraad te vergroenen.

Onderzoek

Het prijseffect is onderzocht met behulp van een een lineaire regressieanalyse, gecontroleerd op bouwperiode, woonoppervlakte en woningtype. Daarbij is gekeken naar alle transacties in 2021 die waren voorzien van een energielabel. Verder zijn uitschieters, zoals woningen boven de 5 miljoen, buiten beschouwing gelaten.

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel woningen in 2021 per energielabel zijn verkocht. Zo te zien beschikten meer dan de helft van de woningen over het energielabel A, B of C en slechts een klein aantal over het energielabel F en G. Gezien het kleine aantal woningen met label F en G dienen deze resultaten voorzichtiger geïnterpreteerd te worden.

Resultaat

Voor heel Nederland constateren we dat het verhogen van een energielabel een positief effect heeft op de woningwaarde. Verandert een label van B naar A, dan bedraagt de gemiddelde waardestijging 3,3 %. Ter illustratie, als een woning energielabel B heeft en € 300.000 waard is, dan zal deze na verduurzaming naar energielabel A € 309.900 waard zijn. Gaat een woning van energielabel G naar A, dan neemt dit gemiddeld toe met 24,4 %, ofwel € 72.000. Hier is wel op aan te merken dat de algemene afwerking en de staat van de woning (waarschijnlijk) ook een rol spelen in de waardestijging.

Grote verschillen per locatie

Uit ons onderzoek blijkt dat de grootste effecten buiten de grote steden plaatsvinden, en dan met name op het platteland. ​​In de provincie Groningen kan de stijging zelfs oplopen tot ​​30,66 %.

Daarnaast zien we grote verschillen tussen de vijf grootste steden. Zo heeft het verduurzamen van energielabel B naar A vooral in Amsterdam en Eindhoven een positief effect op de woningwaarde (+ 4,99 % en + 4,49 %). In Den Haag zien we een bescheiden waardestijging van 0,7 %.

Gerelateerde producten

Objectinformatie Tool

Objectinformatie Tool

Housing Analytics

Housing Analytics

Woningwaarde rapport

Woningwaarde rapport