Amsterdam, 29 maart 2019 — Het Amsterdamse data-science bedrijf Matrixian Group heeft door middel van het integreren van beschikbare data gevisualiseerd op welke locaties Amsterdam het beste vergroend kan worden. Grote kansen liggen bij het aanleggen van groene daken en het plaatsen van bomen in de stad. Vergroening is van belang vanwege het steeds voller worden van steden en de daardoor stijgende temperatuur in de stad. Daarnaast zijn er talloze andere voordelen zoals duurzaamheid, gezondheid, verbeterde luchtkwaliteit, esthetische schoonheid en waardestijging van vastgoed. Luke Liplijn, CEO: “We hebben inzichtelijk gemaakt op welke manier data science onze prachtige steden verder kan verrijken.”

Na analyse van haar database heeft Matrixian Group berekend dat braakliggend terrein in de stad ruimte geeft aan 101.294 bomen en er langs wegen en in bermen ruimte is voor nog eens 11.421 bomen. Daarnaast is er in totaal op 12.473 platte daken in Amsterdam ruimte voor 5,5 km² aan groen. Op dit gebied valt er nog veel winst te behalen, want van dit aantal zijn tot nu toe slechts 322 daken bekend bij de gemeente als groen. Matrixian Group heeft daarnaast geschetst wat er in de toekomst kan worden gedaan om nog meer te vergroenen. Zo kan met patroon- herkenning van satellietbeelden en simulaties nog nauwkeuriger worden uitgezocht waar de optimale locaties voor groen zich in de stad bevinden om bijvoorbeeld de temperatuur in de stad te reduceren.

Deze week maakte wethouder Dijksma plannen bekend om 10.000 parkeervakken tussen 2019 en 2025 plaats te laten maken voor onder andere bomen en ander groen. Met dit onderzoek toont Matrixian Group niet alleen aan dat het voorstel van wethouder Dijksma veel voordelen heeft, maar bovenal ook zeer realistisch is. Matrixian Group biedt de Gemeente Amsterdam directe handreikingen om nog meer groen in de stad te verwezenlijken. Amsterdam staat al in het rijtje van meest groene steden ter wereld; deze titel wordt zeker meer eer aangedaan als onze stad nog groener wordt.