De prijsstijging op de woningmarkt lijkt te stabiliseren na jaren van flinke groei sinds de huizencrisis in 2008, maar herstel vond vooral plaats in de Randstad. Daarbuiten zijn de prijzen nog niet hersteld van de huizencrisis, zo blijkt uit de huisprijsindex van informatiebedrijf Matrixian Group.

Het verschil op de woningmarkt tussen de randstad en de gebieden daarbuiten lijkt alleen maar groter te worden. Buiten de randstad is de woningmarkt in de meeste regio’s nog aan het bijkomen van de crisis in 2008. Tussen 2008 en 2013 zijn in heel Nederland de huizenprijzen flink gedaald, vanaf 2013 zijn de huizenprijzen weer in ontwikkeling. 

De waardestijging of daling van huizen verschilt ontzettend per regio. Zo zijn huizenprijzen in de regio’s van Noord-Holland alweer boven het niveau dat ze waren vóór de crisis. De Zaanstreek zit er zelfs meer dan 40% boven. Voor de meeste niet-stedelijke gebieden in Nederland geldt echter nog steeds dat de huizenprijzen beneden het niveau zijn van vóór de crisis en de woningwaarde nog niet hersteld is.

Hiervoor zijn een aantal eenvoudige verklaringen, zo is er een grote verhuisbeweging van dorpen naar steden, waardoor er al enkele jaren meer vraag is dan aanbod in specifieke regio’s. Ook wordt er te weinig bijgebouwd op de plekken waar de vraag groter is dan het aanbod. 

Top 5 regio’s

Een huis met een koopprijs van gemiddeld € 300.000 in 2008 heeft nu een gemiddelde waarde van € 423.000. De huizenprijzen stegen vanaf 2008 het hardst in de onderstaande regio’s.

 1. Zaanstreek (+41%)
 2. IJmond (+24%)
 3. Groot-Amsterdam (+22%), 
 4. Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (+22%)
 5. Agglomeratie Haarlem (+18%)

Broos herstel

In onderstaande regio’s heeft men minder geluk en liggen de huizenprijzen nog steeds beneden het niveau van vóór de huizencrisis. Zo is te zien dat in Oost-Groningen de huizenprijzen nog steeds 7% onder het prijsniveau zitten van 2008.

 1. Oost-Groningen (-7%)
 2. Midden-Limburg (-5.5%)
 3. Midden-Noord-Brabant (-5%)
 4. Zuidwest-Drenthe (-5%)
 5. Veluwe (-5%)

Waar je woont is bepalend voor je welvaart

Voor veel mensen wordt een koophuis gezien als een stukje vermogensopbouw. Afhankelijk van waar je woont stegen de afgelopen 23 jaar de huizenprijzen hard of minder hard. Dit heeft een directe invloed op de vermogensopbouw. We maakten een top 5 waar de huizenprijzen de afgelopen 23 jaar het hardst zijn gestegen:

 1. Agglomeratie Haarlem (+320%)
 2. Zaanstreek (+282%)
 3. Groot-Amsterdam (+270%)
 4. Gooi en Vechtstreek (+248.5%)
 5. Alkmaar en omgeving (+239.5%)

Je had minder geluk met de waardestijging als je in een van onderstaande regio’s een huis hebt gekocht. Toeval of niet de door aardbeving geteisterde regio Delfzijl kent de minst harde waardestijging van Nederland. Een plus van 131% op de woningwaarde lijkt een mooi percentage, maar gelet op de termijn van 23 jaar en de daarbij horende inflatie is deze waardestijging relatief.

 1. Delfzijl en omgeving (+131%)
 2. Noord-Limburg (+132%)
 3. Midden-Limburg (+133.5%)
 4. Zuid-Limburg (+136%)
 5. Oost-Groningen (+141%)

Gerelateerde producten

Woningwaarderapport

Woningwaarderapport

Huisprijsindex

Huisprijsindex