Innovatie en digitalisatie. Het zijn populaire begrippen die ook binnen de vastgoedwereld hun intrede hebben gemaakt. Als oprichter van Matrixian Group, dat zich onder meer inzet voor vastgoedprofessionals, ziet Luke Liplijn een toenemende vraag naar data-oplossingen. Niet alleen vanuit de professionals zelf, die veelal op zoek zijn naar klantenbinding en modelmatige taxaties. Maar ook vanuit de politiek, die duurzaam bouwen en wonen hoog op de agenda heeft staan. Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is de rol van datatechnologie? En hoe spelen vastgoedprofessionals daar strategisch op in? We gaan hierover in gesprek met onze directeur Luke Liplijn. 

Krappe woningmarkt 

‘Allereerst is er in Nederland een tekort aan woningen. En dat zorgt voor problemen’, zegt Luke. ‘Door de zeer krappe woningmarkt hebben makelaars steeds minder huizen in hun portefeuille.’ Volgens hem moeten vastgoedprofessionals zich daarom meer richten op klantenbinding. Ofwel, ervoor zorgen dat klanten in een later stadium terugkomen. ‘De vastgoedprofessional moet ervoor zorgen dat een klant gedurende zijn woningcarrière herhaaldelijk terugkomt. Bijvoorbeeld bij het aan- en verkopen van een woning, wanneer iemand het oneens is met een berekende WOZ waarde of wanneer een klant een aanvullend taxatierapport nodig heeft om een groene lening te krijgen.’ Veel makelaars en taxateurs richten zich hier al op in, volgens Luke. Niet alleen in hun communicatie naar klanten maar ook in de vorm van optimalisatie van (CRM)systemen. Datatechnologie helpt daarbij. ‘Ik merk dat de Lead Tool bijvoorbeeld steeds belangrijker wordt voor onze klanten.’ De Lead Tool kan worden omschreven als een slim hulpmiddel. Doordat vastgoedprofessionals woningzoekenden een gratis woningwaarde-indicatie aanbieden op hun website zijn ze niet alleen relevant voor hun doelgroep, maar weten ze ook gelijk waar de interesses liggen van (potentiële) klanten. ‘Ook onze woningwaarderapporten doen het goed, die kunnen makelaars en taxateurs bijvoorbeeld één keer per jaar naar klanten sturen om relaties in stand te houden.’ De woningwaarderapporten bestaan uit een waardebepaling van individuele woningen, locatiegegevens, bouwtechnische informatie, het energielabel, een kadastrale kaart en referentiewoningen (inclusief koopsommen).

Toenemende regelgeving

Een andere trend die Luke opmerkt is toenemende (inter)nationale regelgeving. ‘Toenemende regelgeving leidt ertoe dat vastgoedprofessionals steeds meer tijd kwijt zijn aan uitzoekwerk. Zo moet een taxatieverslag bijvoorbeeld aan steeds meer eisen voldoen en is er veel informatie nodig voor het succesvol aan- en verkopen van woningen.’ Kortom, tijdrovende processen. ‘Ik heb daarom de vraag gekregen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen die vastgoedprofessionals in staat stellen om met een druk op de knop alle benodigde informatie te ontvangen. Van eigendomsberichten, hypothecaire uittreksels en WOZ waardes tot kadastrale kaarten, BAG uittreksels, buurtinformatie en meer. Zo wordt een taxatieproces een stuk efficiënter en houdt de professional tijd over om zich te focussen op individuele klantwensen.’ 

Modelmatige waardering

Ook de taxatiewereld kent (digitale) ontwikkelingen, waaronder de sterke toename van modelmatige waardering. Bij de bepaling van een woningwaarde wordt er gebruik gemaakt van Machine Learning (ML), dat zich baseert op een groot aantal koopsommen en bouwtechnische kenmerken van vergelijkbare woningen. ‘De misvatting ontstaat wel eens dat ML het werk van de taxateur zou overnemen. Zo zie ik dat niet. Modelmatige waardebepalingen zijn er juist om taxateurs te helpen. Ze kunnen de technologie inzetten bij hun dagelijkse werkzaamheden. Dat verhoogt de efficiëntie waardoor professionals tijd besparen en zich kunnen richten op wat echt belangrijk is: persoonlijk advies geven. Iets wat technologie nooit zal kunnen.’ 

Duurzaam bouwen en wonen 

Tot slot ziet Luke dat de vastgoedsector verduurzaamt. En dat is niet voor niets. Op het gebied van klimaatbescherming is namelijk veel winst te behalen in de woon- en bouwsector. Duurzaam bouwen en wonen is dan ook een doelstelling die hoog op de maatschappelijke- en politieke agenda staat. ‘Vastgoedprofessionals kunnen hier strategisch op inspelen’, verteld Luke. ‘Ze kunnen zich richten op de toenemende wens van particulieren om woningen te verduurzamen. Banken zullen hier ook meer op inspelen. Er zijn nu bijvoorbeeld al groene hypotheken en groene leningen.

 En dat leidt tot nieuw soort vragen van klanten, waar de vastgoedprofessional bij kan helpen. De professional kan bijvoorbeeld aangeven waarom het rendabel is om een woning te verduurzamen.’ Luke krijgt deze vraag nu vooral van gemeenten. Zo heeft hij de Duurzame Daken Kansenkaart ontwikkeld, een op datagedreven interactieve kaart die gemeenten per dak laat zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is. De kaart draagt daarmee bij aan politieke milieudoelstellingen; het vormt een oplossing voor hitteoverlast, waterbergingsproblemen en vervuiling in steden. 

Mens en machine in balans

 ‘Het is niet wenselijk om volledig over te stappen op ML en technologie. Daar wordt niemand gelukkig van. Tegelijkertijd zien we dat een juiste combinatie van mens en technologie leidt tot waardevolle efficiëntieslagen, waardoor vastgoedprofessionals tijd overhouden die ze kunnen besteden aan persoonlijk contact met de klant. De professional begrijpt nog altijd beter wat een klant echt wil, in vergelijking tot systemen. Door als deskundige mee te denken in hoe een woning bijvoorbeeld kan worden verduurzaamd en wat dat doet met de waardestijging van een woning verhoogt hij zijn kwaliteit en toegevoegde waarde.’ Volgens Luke wordt aandacht voor klanten dus steeds belangrijker en wordt dit mogelijk gemaakt doordat datatechnologie werk uit handen neemt. ‘Als referentiewoningen bijvoorbeeld al klaar staan in een online omgeving en met een druk op de knop alle informatie kan worden verkregen is dat mooi meegenomen. Zo kunnen vastgoedprofessionals een gigantische tijdwinst boeken en de dienstverlening naar klanten een kwaliteitsimpuls geven.

Gerelateerde producten

Woningwaarderapport

Woningwaarderapport

Referentiewoning Zoeker

Referentiewoning Zoeker