Overheid

Smart city

Data: dé sleutel tot een leefbare stad

De verwachting voor 2050 is dat 70 procent van de wereldbevolking in steden woont. Dat wil zeggen dat we straks met ruim 7 miljard mensen op minder dan 1 procent van het aardoppervlak leven. Een  ontwikkeling waarvan zelfs de meest ervaren planoloog op adem moet komen. Het gevolg is dat stadsbesturen wereldwijd slim gebruik moeten gaan maken van data, want data kan dé sleutelrol spelen om steden bereikbaar, schoon en veilig te houden.

U ziet het nu al: door de grote concentratie mensen, apparaten, voertuigen en vastgoed zijn steden goudmijnen voor data scientists. De Nederlandse overheid verzamelt en deelt bijvoorbeeld gegevens over de stedelijke luchtkwaliteit en veiligheid. Ook commerciële partijen verzamelen data in de stad. Denk aan de Googles, Ubers en Facebooks van de wereld.

Better data: open data kan als basis dienen voor lokale innovatie. Maar overheidsgegevens zijn vaak ‘onvolledig, verouderd of van lage kwaliteit en gefragmenteerd’. Ook particuliere bedrijven leveren vaak geen waardevolle informatie. Daarom denken we dat geanonimiseerde stedelijke gegevens die in het publieke domein worden verzameld, standaard open en gratis moeten zijn en moeten worden beheerd door een onafhankelijke entiteit – die niet het eigendom is van iemand – die de toegang tot informatie verruimt zodat hiermee een groter algemeen nut bediend kan worden.

Success Verhaal

Wij werken nauw samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen werken we aan een dataplatform waar verschillende datasets bij elkaar worden gebracht: van geplande en actuele wegafsluitingen tot milieuzones en doorrijhoogtes van viaducten. Hiermee krijgt een pilotgroep met logistieke dienstverleners een bruikbare tool om hun routes slim te plannen en zo nodig aan te passen.

Ook voor pakketbezorgers kan openbare data zeer nuttig zijn. Zeker als deze gecombineerd wordt met vastgoeddata. Stel dat de weg is afgesloten of u staat in de file en u komt er bij aankomst achter dat uw klant op twee hoog woont, zonder lift. U ziet uzelf al aan komen rijden met die wasmachine achter in uw bus.

Gerelateerde producten

Laadpalen Kansenkaart

Laadpalen Kansenkaart

Mobiliteitskaart

Mobiliteitskaart

Matrixian Map

Matrixian Map

Thijs Herwig

Thijs Herwig

Project Lead Mobility Data

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact op met Thijs.