Het kabinet heeft de ambitie om zoveel mogelijk overheidsgegevens als open data beschikbaar te stellen. Daarbij geeft het kabinet prioriteit aan ‘high value’-datasets. Dit zijn datasets met hoge waarde voor de samenleving, zoals de Basisregistratie Adressen Gebouwen en de kadastrale kaart. Bij het beschikbaar stellen van data wordt prioriteit gegeven aan de ontsluiting van deze datasets. In 2016 heeft data.overheid.nl in samenwerking met gemeenten, de Digitale Stedenagenda en VNG/KING een Gemeentelijke High Value Lijst opgesteld. Deze lijst is voor gemeenten een startpunt om te beginnen met het openen van datasets.
Tevens zijn de provincies in 2019 gekomen tot een Provinciale High Value lijst. .

Of een dataset ‘high value’ is, wordt bepaald door de mate waarbij de data bijdraagt aan:

  • Transparantie
  • Wettelijke plicht
  • Kostenbesparing
  • Doelgroep
  • Potentie van hergebruik

Bijvoorbeeld

De G8 Open Data Charter heeft de volgende veertien data-categorieën aangeduid als ‘high value’. Deze lijst geeft een indicatie van potentiële high value datasets en helpt data-eigenaren om zich te richten op het ontsluiten van de meest relevante en waardevolle datasets.

Companies   Company/business register
Crime and JusticeCrime statistics, safety
Earth observationMeteorological/weather, agriculture, forestry, fishing, and hunting
EducationList of schools; performance of schools, digital skills
Energy and EnvironmentPollution levels, energy consumption
Finance and contractsTransaction spend, contracts let, call for tender, future tenders, local budget, national budget (planned and spent)
GeospatialTopography, postcodes, national maps, local maps
Global DevelopmentAid, food security, extractives, land
Government Accountability and DemocracyGovernment contact points, election results, legislation and statutes, salaries (pay scales), hospitality/gifts
HealthPrescription data, performance data
Science and ResearchGenome data, research and educational activity, experiment results
StatisticsNational Statistics, Census, infrastructure, wealth, skills
Social mobility and welfareHousing, health insurance and unemployment benefits
Transport and InfrastructurePublic transport timetables, access points broadband penetration
 

High Value?

Op data.overheid.nl zijn high value datasets gemarkeerd. Datasets die voldoen aan de volgende criteria worden als ‘high value’ aangemerkt op ons portaal:

  • De data is bij de data-inventarisatie door een departement als high value aangemerkt en wordt met hoge prioriteit ontsloten
  • De data komt voor in de gemeentelijke high value lijst.

Bij het samenstellen van de nationale high value lijsten zijn onderstaande lijsten een inspiratie:

 

Datavisualisaties met open data.

Bekijk hier een compilatie van alle datavisualisaties op basis van open data die in de afgelopen uitzendingen van het programma Nederland van Boven op de VPRO te zien waren.

Bron: AVRO, Europendataportal en Overheid.nl