Veel mensen denken bij het woord “aardobservatie” aan een kennis discipline behorende bij een onderzoeksinstellingen. Het destilleren en monitoren van de juiste informatie uit satellietbeelden kan echter ook van waarden zijn voor het bedrijfsleven en gemeenten. 

Binnen Matrixian is er veel ervaring opgedaan in het werken met satellietbeelden, luchtfoto’s, radar en lidar, in combinatie met open data en andere informatiebronnen.

Onderstaand voorbeeld laat de hoogtepunten zien die binnen panden vallen, deze hoogtepunten worden gemodelleerd om zo het volume accuraat te kunnen berekenen. De linker afbeelding is het hoogtemodel van het Paleis op de Dam. De rechter afbeelding laat bijvoorbeeld zien hoe oppervlaktewater en bomen herkend kunnen worden. Waarbij oppervlaktewater geïdentificeerd kan worden door de reflectie van de meetpunten. Bomen worden geïdentificeerd door hun relatieve hoogte ten opzichte van de omgeving.

#assets #proptech #satellite #Matrixianmap #geo #locationdata #datascience