Terwijl de woningmarkt verder afkoelt tekent zich een opvallende trend af die de aandacht trekt: de gemiddelde verkoopprijs is voor het eerst sinds lange tijd onder de gemiddelde vraagprijs gezakt. Dit blijkt uit onze nieuwste kwartaalcijfers. Hiermee wordt het keerpunt gemarkeerd waarbij overbieden officieel plaatsmaakt voor de opkomende trend van onderbieden.

Verkoopprijsontwikkeling

Uit onze nieuwe kwartaalcijfers blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs opnieuw is gedaald. In Q2 2023 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs € 413.206, wat neerkomt op een afname van 2,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (€ 424.073). Hoewel dit al de derde opeenvolgende kwartaaldaling is blijven de prijzen relatief hoog. Hierdoor kunnen we slechts spreken van een afkoelende markt.

Aantal verkochte woningen

Bij het analyseren van het aantal verkochte woningen valt een bescheiden toename op. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar, waarin we een daling van ongeveer 20% zagen met 42.329 verkochte woningen, vertoont het tweede kwartaal een opwaartse trend. Het aantal verkochte woningen is gegroeid tot 46.866, wat neerkomt op een stijging van 10,72% ten opzichte van Q1 2023.

Gemiddelde over- en onderbiedingen

De meest opvallende ontwikkeling betreft de opkomst van onderbiedingen. Waar dit een jaar geleden nog zeldzaam was zien we nu een duidelijke verschuiving optreden. In het tweede kwartaal van 2022 werd er in slechts 10,4% van de gevallen onder de vraagprijs geboden. Dit percentage is opgelopen tot 52,2% in Q2 2023, waarmee het omslagpunt is bereikt. Voor het eerst in lange tijd zien we dat meer dan de helft van de woningen onder de vraagprijs is verkocht, wat duidt op een definitieve verschuiving van de praktijk van overbieden naar een opkomende trend van onderbieden.

Benieuwd naar een specifiek inzicht in de woningmarkt?

Wij hebben de belangrijkste woningmarktgegevens gevisualiseerd in onze Housing Analytics-tool. Zo krijgt u maandelijks inzicht in de prijsontwikkeling, over-/onderbiedingen en gemiddelde verkooptijd. U kunt deze tool gratis gebruiken via het Matrixian platform.

Disclaimer: alle cijfers hebben betrekking op de particuliere woningmarkt. Bovendien zijn executieverkopen en andere uitschieters die de representativiteit in twijfel trekken niet meegenomen in de analyse.

Gerelateerde producten

Automated Valuation Model (AVM)

Automated Valuation Model (AVM)

Housing Analytics

Housing Analytics