Steeds meer (inter)nationale overheden willen data openbaar maken. Dat wil zeggen dat informatie vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid mag worden door iedereen. Onze collega Thijs Herwig, projectleider Urban Intelligence, omarmt het concept van open data en zet zich daarom samen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in om mobiliteitsdata voor iedereen toegankelijk te maken. We gaan met hem in gesprek over de toegevoegde waarde van open data en bespreken hoe de openbaarmaking van mobiliteitsdata een bijdrage levert aan een toekomstbestendige leefomgeving. 

Als we Thijs vragen naar de definitie van open data vertelt hij dat het informatie is die voor iedereen vrij te gebruiken is zonder dat men daarvoor hoeft te betalen. ‘Ze zijn veelal verzameld door de overheid en worden door of in naam van de overheid verspreidt’. Zo heeft het CBS bijvoorbeeld een schat aan wijk- en buurtstatistieken en beschikt het KNMI over een enorme hoeveelheid weer- en klimaatgegevens. ‘De openbaarmaking van deze data brengt geweldige kansen met zich mee omdat ze bedrijven in staat stellen om voorspellingen te doen en efficiënter te werken’. In het geval van mobiliteitsdata komt dit volgens hem niet alleen ten goede voor bedrijven, maar is het ook in ons algemeen belang dat deze gegevens op grote schaal worden benut. We vragen hem om een toelichting.

Veilig, efficiënt en duurzaam verkeer

Het wordt steeds drukker op de wegen waardoor verkeersstromen dichter worden, er meer files ontstaan, de verkeersveiligheid verslechtert en de CO2-uitstoot toeneemt. ‘Door mobiliteitsdata toegankelijk te maken kunnen onder meer TMS leveranciers, navigatie partijen en transportbedrijven deze informatie implementeren in hun systemen en hun werkmethodes optimaliseren’, vertelt Thijs. ‘Zo worden efficiënte verkeersroutes beter inzichtelijk en kunnen routeplannen eenvoudig worden opgesteld’. Dit draagt volgens hem bij aan een toekomstbestendige leefomgeving, want alleen als er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare wegcapaciteit en wegverkeer de meest gunstige manier van reizen kan worden geboden wordt het verkeer veiliger, efficiënter en duurzamer.

Thijs werkt samen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze zetten ze zich in om mobiliteitsdata voor iedereen toegankelijk te maken. Denk hierbij aan voorkeursroutes, venstertijden en milieuzones. Maar ook aan laad- en losplaatsen, parkeerplekken en parkeerverboden. ‘De datasets zijn al openbaar gemaakt op het Matrixian platform’, vertelt Thijs. ‘Daarnaast verschijnen ze binnenkort ook op data.overheid.nl, het openbare platform van de Nederlandse overheid’.

De Mobiliteitskaart

Naast de openbaarmaking van mobiliteitsdata werkt Thijs ook aan een platform voor wegbeheerders. Via een eigen inlog kunnen wegbeheerders gratis gebruikmaken van de zogenaamde Mobiliteitskaart. Het betreft een interactieve kaart van Nederland die het voor wegbeheerders mogelijk maakt om in één oogopslag inzicht te krijgen in alle geldende verkeersregels wat hen helpt bij het inzien van de meest efficiënte verkeersroutes. Doordat de kaart een enorme hoeveelheid mobiliteitsdata visualiseert in één figuur wordt de berg abstracte gegevens ineens begrijpelijk waardoor deze eenvoudig kunnen worden ingezet bij het opstellen van een slim routeplan.

‘Wat deze toepassing uniek maakt is dat alles draait om samenwerking’, vertelt Thijs. Naast de ontsluiting van mobiliteitsdata uit openbare bronnen heeft de kaart namelijk ook een groep gebruikers (wegbeheerders) opgebouwd die elk een steentje bijdragen. ‘Doordat de wegbeheerders realtime input over venstertijden, laad- en losplekken en andere verkeersregelingen leveren kunnen wij de kaart up-to-date houden en hen ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden’. Thijs roept daarom alle wegbeheerders op om zich aan te melden op het Matrixian platform en gratis gebruik te maken van deze zeer nuttige tool. ‘Zo kunnen we er samen voor zorgen dat verkeersstromen veiliger, slimmer en duurzamer worden’, aldus Thijs.


Interesse?

Bent u een wegbeheerder en wilt u deelnemen of bent u geïnteresseerd en heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op met Thijs via therwig@matrixian.com of +31 (0) 20 244 0145.

Gerelateerde producten

Matrixian Map

Matrixian Map

Duurzame Daken Kansenkaart

Duurzame Daken Kansenkaart