Matrixian is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Goud gehaald voor de security-check. 

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

 Security-check

Matrixian Group heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Matrixian Group heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

  • Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.
  • Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Gerelateerde producten

Customer Data Quality Report

Customer Data Quality Report

International Phone Checker

International Phone Checker

Target Direct

Target Direct

Geocoding

Geocoding

Consumatrix Profiles

Consumatrix Profiles

Customer Insight Report

Customer Insight Report

Customer Data Quality Check

Customer Data Quality Check

Data Enrichment

Data Enrichment

Auto Segment

Auto Segment

International Address Checker

International Address Checker

Customer Data Quality Check

Customer Data Quality Check

International Email Checker

International Email Checker