Matrixian Group heeft het Privacy Waarborg keurmerk ontvangen. De DDMA Privacy Autoriteit oordeelde dat Matrixian Group “de privacywetgeving en zelfregulering” goed heeft ingebed in haar gegevensverwerkingsproces. De Privacy Waarborg is een keurmerk waarmee organisaties laten zien dat zij op een correcte en zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.

DDMA Privacy Autoriteit: “Consumatrix heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel: Goud. Matrixian Group heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer, good governance en het inschakelen van derde partijen.”

Luke Liplijn, oprichter van Matrixian Group: “dat onze gegevensverwerking privacy proof is voor ons een bevestiging voor de zorgvuldigheid waarmee wij met de gegevensverwerking omgaat. De eerste Privacy Waarborgen keurmerken werden uitgereikt aan ANWB, DELA en Stichting Alzheimer Nederland. Inmiddels hebben wij ook het Privacy Waarborg keurmerk ontvangen en dit geeft echt voldoening.”

“Het continu stroomlijnen van informatie betreffende de postcode informatie van zo’n 7.5miljoen adressen in Nederland gebeurt door een gespecialiseerd team van deskundigen die de complexe kwesties van de informatiestroom en de keuze van klanten begrijpt en “best practices” voor verantwoordelijke privacy en gegevensbeveiliging opstelt en invoert.”

Matrixian Group helpt organisaties bij het vinden, bereiken en accepteren van de juiste doelgroep. Hierbij zijn de privacywetgevingen en ook de zelfregulering belangrijke voorwaarden. Voor meer informatie: www.privacywaarborg.nl