Uit de nieuwste kwartaalcijfers blijkt dat de woningmarkt verder afkoelt. Ons onderzoek laat o.a. zien dat verkoopprijzen dalen, het aantal te koop staande woningen toeneemt en het overbieden sterk afneemt. Ook is de gemiddelde verkooptijd van woningen gestegen, wat betekent dat woningzoekers meer tijd en rust hebben gekregen om hun droomhuis te vinden

Gemiddelde verkoopprijs

Uit onze data-analyses blijkt dat er in het vierde kwartaal van 2022 een opvallende trend te zien was in de huizenmarkt. Voor het eerst in lange tijd daalde de gemiddelde verkoopprijs van huizen, met 5% naar € 431.635. Hoewel er nog steeds sprake was van een kleine prijsstijging van 1,45% ten opzichte van het voorgaande jaar, is dit de laagste jaarlijkse stijging in lange tijd.

Volgens Luke Liplijn, CEO en oprichter van Matrixian Group, is de dalende verkoopprijs te wijten aan verschillende factoren: “Naast een verhoging van de rente door banken en hoge inflatie, hebben we te maken gehad met sterk gestegen energieprijzen en grote onzekerheid op zowel (geo)politiek als economisch vlak. Bovendien kan het voorkomen dat mensen die al een nieuwe woning hebben aangekocht, nog steeds hun oude woning moeten verkopen en daardoor onder druk staan om een lagere verkoopprijs te accepteren.”

Bron: Matrixian Group

Verder is te zien dat de dalende verkoopprijzen niet beperkt bleven tot enkele specifieke regio’s. Integendeel, het was eerder een wijdverbreide trend. In het vierde kwartaal van 2022 waren de dalende verkoopprijzen zichtbaar in maar liefst tweederde van alle Nederlandse gemeenten.

Aantal verkochte woningen

Naast de dalende verkoopprijs is ook te zien dat het aantal verkochte woningen in de laatste twee kwartalen van 2022 weer voorzichtig is toegenomen. In het derde kwartaal werden er 47.300 woningen verkocht, wat neerkomt op een stijging van 8,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (43.500 woningen). En deze stijgende lijn hield ook aan in het vierde kwartaal, waarin er 48.125 woningen van eigenaar wisselden, een stijging van 1,7%.

Als we kijken naar het type woningen dat werd verkocht, zien we dat tussenwoningen in het vierde kwartaal het meest in trek waren, goed voor 35,2% van alle transacties. Daarna volgden appartementen (28,1%), hoekwoningen (13,6%), vrijstaande woningen (12,4%) en 2-onder-1-kapwoningen (10,7%).

Bron: Matrixian Group

Gemiddelde overbieding

Ook is er een aanzienlijke afname in het aantal overbiedingen geconstateerd, wat betekent dat het verschil tussen de vraag- en verkoopprijs kleiner is geworden. In het laatste kwartaal van 2022 was de gemiddelde overbieding slechts €12.500. Een stuk lager dan een jaar eerder, toen er gemiddeld nog €30.900 werd overboden. “Dit is goed nieuws voor potentiële kopers op de vastgoedmarkt, aangezien het niet langer de norm is om buiten proportie over te bieden, maar zelfs onderbieden nu tot de mogelijkheden behoort.”, aldus Luke.

Bron: Matrixian Group

Verkooptijd

Uit onze data-analyses blijkt tot slot dat de gemiddelde verkooptijd, ofwel het aantal dagen dat een woning te koop staat, is toegenomen. In het vierde kwartaal van 2022 duurde het gemiddeld 35 dagen voordat een huis verkocht werd, wat bijna een week langer is dan het voorgaande kwartaal. Dit is de eerste keer in lange tijd dat de gemiddelde verkooptijd is toegenomen, wat suggereert dat de markt minder overspannen is geworden. “Dit kan gunstig zijn voor woningzoekers, aangezien zij meer tijd en rust krijgen om een weloverwogen beslissing te nemen bij het aankopen van een woning.”, aldus Luke.

Bron: Matrixian Group
Let op:alleen verkochte woningen zijn in deze grafiek meegenomen

Benieuwd naar een specifiek inzicht in de woningmarkt?

Een aan- of verkoop van een woning is een belangrijke beslissing. Wij hebben daarom de belangrijkste data gevisualiseerd in onze Housing Analytics tool op het Matrixian platform. Zo krijgt u per kwartaal op landelijk, provinciaal en gemeenteniveau inzicht in de prijsontwikkeling, over-/onderbiedingen en gemiddelde verkooptijd.

Disclaimer: alle cijfers hebben betrekking op de particuliere woningmarkt. Bovendien zijn executieverkopen en andere uitschieters die de representativiteit in twijfel doen trekken niet meegenomen in de analyse.

Gerelateerde producten

Automated Valuation Model (AVM)

Automated Valuation Model (AVM)

Housing Analytics

Housing Analytics